Memòries de l’Arxiu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental de Cassà de la Selva posa a l'abast dels ciutadants les memòries anuals del servei com un instrument més de transparència de l'Ajuntament. En aquests documents els ciutadans podran conèixer les actuacions que desenvolupa aquest departament tant a nivell arxivístic com de difusió.

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2022

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2021

Memòria del Sevei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2020

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2019

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2018

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2017

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2016

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2015

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2014

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2013

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2012

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2011

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2010

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2009

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2008

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2007

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2006

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2005

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2004

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2003

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2002

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2001

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2000

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 1999

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 1998-1999