Enllaços d'interès

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

Arxius

Cercador d’arxius de Catalunya realitzat per la Generalitat de Catalunya.

http://cultura.gencat.cat/arxius/directori.asp

Genealogia

Pàgina indispensable per a la recerca genealògica realitzada pels mormons i que conté bilions de referències arreu del món i entre les quals hi ha les dels arxius parroquials de les comarques de Girona

https://familysearch.org/

Premsa històrica

Cercador de premsa digitalizada de les comarques de Girona de l’Ajuntament de Girona

http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php

Revista Horitzó i l’Ós 

Dues revistes cassanenques en línia penjades a la web del Ministerio de Cultura 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd 

 

 http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=MRB&forma=ficha&id=281 http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=MRB&forma=ficha&id=281