Enllaços d'interès

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Arxius

Cercador d’arxius de Catalunya realitzat per la Generalitat de Catalunya.

Documentació

Cercador de documentació en els arxius catalans realitzat per la Generalitat de Catalunya i on es pot localitzar documentació de l'AMCS (Arxiu Municipal de Cassà de la Selva).

Genealogia

Pàgina indispensable per a la recerca genealògica realitzada per la Iglesia del Jesucristo de los santos de los últimos días (coneguts com a mormons) i que conté bilions de referències arreu del món. Entre aquestes referències hi ha les a les d'arxius parroquials de les comarques de Girona i les d'arxius municipals. Pel que fa a Cassà trobarem batejos, enterros i casaments clesiàstics i també padrons municipals.

Premsa històrica

Premsa digitalitzada de les comarques de Girona

Cercador de premsa digitalizada de les comarques de Girona de l’Ajuntament de Girona

Revista Horitzó i l’Ós

La col·lecció completa de la revista Horitzó i exemplars de la revista Ós es conservena a l'AMCS (Arxiu Municipal de Cassà de la Selva). Aquestes dues revistes cassanenques es poden consulta en línia a la web de premsa històrica del Ministerio de Cultura

Revista Drecera, Ecos Juveniles i Llumiguia

La col·lecció completa de la publicació Ecos Juveniles de l'escola Vilaret es conserva a l'AMCS (Arxiu Municipal de Cassà de la Selca), així com la majoria de números de la revista Drecera, de La Colla, i la revista local Llumiguia. Tot i això es poden consultar digitalitzades a l'espai web Regira del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.

 

 http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=MRB&forma=ficha&id=281 http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=MRB&forma=ficha&id=281