Arxiu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

L'Arxiu Municipal de Cassà de la Selva (AMCS) és el servei municipal que té cura de la gestió, l’organització i el tractament de la documentació, i la custòdia i difusió del patrimoni documental que conserva.

Garanteix el dret a la informació, facilita la investigació, difon el patrimoni documental municipal i vetlla per la salvaguarda del patrimoni documental del municipi.

A l’arxiu es conserven els documents que produeix l’Ajuntament i tots aquells que han estat donats per persones físiques, jurídiques, entitats públiques o privades que li n’hagin fet cessió o donació  i que formen part del patrimoni documental del municipi.

El servei custodia la documentació en qualsevol suport que tingui valor per al coneixement històric del poble, entenent com a coneixement històric, tant l'econòmic, com el geogràfic, com el literari, com el científic, com el visual, com el sonor, és a dir, entenent la història com la font de coneixement global del municipi.

La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental elabora les Taules d'Avaluació Documental, que és l'eina que utilitzen els arxius per tal de procedir a eliminar la documentació que no té valor administratiu, jurídic i històric. El registre de documentació eliminada de l'Arxiu Municipal el podeu consultar en aquest enllaç: Registre d'eliminació

L'arxiu està integrat a l'edifici de serveis situat a la rambla Onze de Setembre,107 i consta d'un dipòsit d'arxiu equipat amb armaris compactes amb capacitat per a més d'un quilòmetre de documentació, dos armaris horitzontals per a plànols amb quaranta calaixos i una sala de consulta.

La sala de consulta, situada molt propera al dipòsit, està dividida en tres espais: despatx, reunió i consulta. En l'últim d'aquests espais hi ha la biblioteca auxiliar on l'usuari troba llibres de temàtica local, llibres de referència i de consulta freqüent i inventaris, catàlegs i relacions de documentació que l'ajudaran a localitzar la documentació.