Arxiu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

L'Arxiu Municipal de Cassà de la Selva (AMCS) forma part del Sistema d'Arxius de Catalunya amb número de registre RAC 0166.

És el servei municipal que té cura de la gestió, l’organització i el tractament de la documentació, i la custòdia i difusió del patrimoni documental que conserva.

Garanteix el dret a la informació, facilita la investigació, difon el patrimoni documental municipal i vetlla per la salvaguarda del patrimoni documental del municipi.

A l’arxiu es conserven els documents que produeix l’Ajuntament i tots aquells que han estat donats per persones físiques, jurídiques, entitats públiques o privades que li n’hagin fet cessió o donació  i que formen part del patrimoni documental del municipi.

El servei custodia la documentació en qualsevol suport que tingui valor per al coneixement històric del poble, entenent com a coneixement històric, tant l'econòmic, com el geogràfic, com el literari, com el científic, com el visual, com el sonor, és a dir, entenent la història com la font de coneixement global del municipi.

La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental elabora les Taules d'Avaluació Documental, que és l'eina que utilitzen els arxius per tal de procedir a eliminar la documentació que no té valor administratiu, jurídic i històric. El registre de documentació eliminada de l'Arxiu Municipal el podeu consultar en aquest enllaç: Registre d'eliminació

L'arxiu està integrat a l'edifici de serveis situat a la rambla Onze de Setembre,107 i consta d'un dipòsit d'arxiu equipat amb armaris compactes amb capacitat per a més d'un quilòmetre de documentació, dos armaris horitzontals per a plànols amb quaranta calaixos i una sala de consulta.

La sala de consulta, situada molt propera al dipòsit, està dividida en tres espais: despatx, reunió i consulta. En l'últim d'aquests espais hi ha la biblioteca auxiliar on l'usuari troba llibres de temàtica local, llibres de referència i de consulta freqüent i inventaris, catàlegs i relacions de documentació que l'ajudaran a localitzar la documentació.