Documents

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Les publicacions periòdiques i els documents que es conserven a  l'Arxiu Municipal es van digitalitzant i s'ofereixen als usuaris per mitjà d'aquest espai web. D'aquesta manera aconseguim dos objectius: facilitar l'accés dels usuaris al contingut de l'arxiu per mitjà d'una eina àgil i còmode i afavorir la preservació dels originals tot evitant la degradació a que es veuen sotmesos per a l'ús contínuat.