Conferències a l'arxiu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Portada Conf 4I després de la guerra, què? ha estat el quart cicle de conferències organitzat per l'Arxiu Municipal de Cassà, amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. El cicle ha estat coordinat per Dolors Grau, arxivera de l'Ajuntament de Cassà i Xavier Niell, llicenciat en història. El contingut abarca diferents temàtiques del primer franquime com l'exhumació de la Tomba del soldat desconegut, l'última batalla en que varen intervenir els brigadistes internacionals, les víctimes cassanenques en els camps nazis, el govern local i la seva vinculació amb la Falange, el trist exili, la hiperritualització de la societat. I també hem volgut donar veu a les dones del franquisme.  Els diferents capítols de la publicació recullen el contingut de les conferències i han estat realitzats per: Andrea Fernández-Vilela, Jordi Gaitx, David Gesalí, David Íñiguez, Salomó Marquès, Josep Maymí, Francesc Morales, Eva Pinyol, Jordi Pons, M. Eulàlia Subirà i Ares Vidal.

Portada Conf 3Cassanencs arreu del món ha estat el tercer cicle de conferències organitzat per l'Arxiu Municipal de Cassà.  La programació havia d'anar des del mes d'octubre del 2019 al mes de maig del 2020. L'arribada de la pandèmia de la covid-19 va obligar a suspendre tres de les conferències i el cicle no es va donar per acabat fins el 18 de setembre del 2021. En aquest cicle de conferències es va parlar de les missions, de la fundació d'un poble argentí pel descendent d'un cassanenc, de la presència de cassanencs a la guera de Cuna, de les petges d'indians a Cassà de la Selva, de la presència dels exiliats arreu del món i dels emprenedors cassanencs del món del suro. El llicenciat en història Josep Lluís Òdena va ser el coordinador del cicle qui diu "Anant més o menys enrera, tots som hereus d'algun desplaçat dels nostres avantpassats". Els diferents capítols de la publicació recullen el contingut de les conferències i han estat realitzats per: Joaquim Alvarado, Lluís Costa, Miquel Correyero, Jacint Creus, Xavier Niell i  Eva Pinyol.

Portada Conf 2En l'espai llegim el temps ha estat el segon cicle de conferències organitzat per l'Arxiu Municipal de Cassà. Des del mes d'octubre del 2018 fins el mes de maig del 2019 es varen impartir conferències dedicades al públic en general que tenien com a nex comú les arquitectures. Cinemes, patrimoni històric, cooperatives, art i vitralls, casinos, escoles, hostals i cuines varen ser els grans temes al voltant dels quals es vertebrà cadascuna de les conferències que varen impartir experts en la matèria. Rosa Maria Gil, doctora en història contemporània,va ser la coordinadora del cicle i manllevant les seves paraules en aquest cicle "introduirem la mirada històrica cap a aquells espais que conserven la memòria d'una vida local molt intensa i d'unes històries particulars que, recollides, ens parlen d'un temps passat, de necessitats, estratègies i valors. Confegirem el retrat participatiu d'aquella vila tapera que avui s'emmiralla en aquells valors inspiradors per no oblidar el que eren i els va fer com són avui". Els diferents capítols de la publicació recullen el contingut de les conferències i han estat realitzats per: Josep Ferrer, Joaquim Nadal, Pere Bosch, Sílvia Cañellas, Núria Gil, Anna Santolària, Enric Bagué, David Pujol i Pep Vila.

L Portada. Les guerres i els seus efectes’Ajuntament de Cassà de la Selva, per mitjà de l’Arxiu Municipal, va organitzar, de la tardor del 2017 a la primavera del 2018,  un cicle de conferències divulgatives sobre la història de la població que partien d’un fil comú: la guerra i el seus efectes - demogràfics, socials, polítics, econòmics...- sobre els cassanencs al llarg de la història. Des del primer moment teníem com a objectiu que aquestes conferències, que varen tenir un important ressò en la població, es convertissin en una eina que ajudés al coneixement històric de Cassà de la Selva per a la ciutadania i en una eina d’ajut als investigadors. Els diferents capítols de la publicació han estat elaborats per doctors, llicenciats i erudits, reconeguts per les seves recerques en els àmbits que els vàrem encarregar. Els autors dels capítols de la publicació han estat els mateixos que varen impartir les vuit conferències: Joaquim Alvarado, Jordi Bohigas, David Gesalí, Pere Gifre, Elvis Mallorquí, Josep Maymí, Joaquim Mundet, Albert Reixach i Lluís Sales.