Fons de l’Administració reial i senyorial

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0.30 metres lineals

Dates extremes: segle XVI-XVIII

Data d'ingrés: 2002 i 2012

Suport: paper

 

Contingut:

Està formada per la documentació generada per la cúria que estava presidida pel batlle com a representant del senyor, ja fóra rei o noble, en la demarcació que tenia encomanada.

 

Llibre de crides de Cassà de la Selva del segle XVI 

Coberta amb documentació diversa (194 folis)

Part d’un litigi (7 folis)

1599
Estat de conservació regular
Litigi contra Joan Barnes, propietari del mas Llobet, el qual comet diversos delictes (maltracta la seva dona, amenaces amb el seu pedrenyal…)
Procés (53 folis)
1691
Estat de conservació regular.


Procés entre l’agricultor Salvi Pla d’Esclet contra Damià Piferrer Llobet sobre la propietat del mas Llobet
Visita (4 folis)
1776
Estat de conservació regular.


Procés judicial pel mas Bota, pretès per Felix Bota contra Cosme Bota
Documents relacionats amb l’anterior (més o menys 22 folis)
1761-1762
Estat de conservació molt dolent
Documents relacionats amb l’anterior sobre la Cúria de Cassà i pagaments sense identificar (document en molt mal estat sobre arrendaments de blat, pa, etc.; fragment del que semblen ser concessions donades per un testament; document en mal estat de 1618?).
 

Documentació miscel·lània (82 folis)
1806
Estat de conservació bó
Entremig hi ha dos arrendaments sense data i una venda de terra (una vessana i mitja) de Joseph Artau a Josep Pla, tots dos de Caldes (el notari és de Llagostera)


Cobertes amb documentació diversa (336 folis)
1776-1802
Estat de conservació regular


Registre de la Cúria Reial i crides i pregons (40 folis)
1776
Enmig hi ha alguns folis solts relacionats.


Part de documentació (176 folis) referent a la Cúria de
1792 a 1793
Estat de conservació regular.


Documentació (120 folis) de la Cúria
1792-1793 i 1800-1802
Estat de conservació bo.