Cercador de plànols (1860-1935)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Cercador dels plànols d'obres de l'any 1860 a l'any 1935 que es troben dipositats a l'Arxiu Municipal de Cassà. La idea d'aquest projecte està inspirat en el treball de recerca de l'any 1999, de Jordi Carreras i Güell titulat: Cassà de la Selva 1860-1935. Urbanisme, arquitectura i construcció. Treball que es pot consultar a la sala de consulta de l'arxiu