Descobrim

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

El GREC (Grup de Recerca d'Estudis Cassanencs) està format per un grup de persones interessades en la recerca i la difusió de la història local, que va nèixer l'any 2.000 a l'Arxiu Municipal i que es reunia periòdicament al mateix arxiu. Vint anys més tard el GREC es va constituir com a entitat pròpia i en aquests moments es reuneix a la Torre Salvana i continua amb els mateixos objectius que la varen veure nèixer: recerca, promoció i difusió de la història local al gran públic. El GREC també ha agafat el relleu a l'Arxiu Municipal en la coordinació de la revista Descobrim, tot i que l'arxiu hi continua com a col·laborador. Descobrim és un projecte de difusió de la història local cassanenca dirigida al gran públic, amb l'objectiu d'anar descobrint a tothom els trets que singularitzen la vila.