Fons personals

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0.40 metres lineals

Data d’ingrés: 2005 i 2010

Dades extremes: 1923-1994

Suport: paper

Instruments de descripció:

Relació del contingut.

Transcripcions al català de la documentació realitzades per M. Dolors Godoy i Rotllens que són d'accés públic a la sala de consulta de l'Arxiu Municipal de Cassà de la Selva

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingut:

Documentació esperantista:

37 peces de correspondència en esperanto, de l’any 1934 a l'any 1936, dirigides bàsicament a l'entitat esperantista Flugiloj de Cassà de la Selva; 28 peces de correspondència en esperanto, del 1932 al 1936, dirigides a Enric Genoher i algunes a Joaquima Borrell; 2 llibretes quadriculades que contenen el registre de sortida de correspondència en esperanto de l'any 1933 a l'any 1934 i del 1934 al  1962; directoris d'esperantistes dels anys 1935, 1962, 1967 i 1975; directoris de la Universala Esperanto-Asocio, del 1934, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973; 2 segells: un d'Enric Genoher com a delegat a Cassà de la Selva de l'entitat UEA,  de la Hispanujo-Katalunujo, i un altre de l'adreça particular d'Enric Genoher; 286 targetes postals procedents de diferents països; 6 àlbums de targetes postals; el llibre La Junilino el Stormyr, de Selma Lagerlot; un diccionari Vocabulario Español-Esperanto.

Documentació personal:

11 diplomes de premis i admissions de fotografies de l'any 1948 a l'any 1994 ; 1 presentació al concurs de cal·ligrafia de Cassà de la Selva de l'any 1923; 10 cartells i catàlegs d'exposicions fotogràfiques de l'any 1935 a l'any 1989 (els anys 1935, 1961 i 1964 són de Cassà); 2 cartells de partits de futbol a Cassà de la Selva (1 del 1930 i l'altre sense datar); 1 cartell del concurs de colles sardanistes a Cassà l'any 1953; 1 cartell d'una obra de l'Agrupació d’Art Dramàtic Renaixement al  teatre del Centre Unió republicana de Cassà de la Selva del 1935.

Història

Enric Genoher i Xirgo (Cassà de la Selva 27-06-1910-Girona 1988)  va ser un rellevant activista cultural de Cassà als anys trenta del segle XX. Va participar activament en la majoria dels esdeveniments socials, culturals i esportius de Cassà de la Selva; va ser un destacat fotògraf amateur que va assolir una prolífica producció fotogràfica d'una gran qualitat; va fomentar el món espereantista a Cassà de la Selva i va tenir una intensa relació epistolar amb aquesta llengua arreu del món; va ser també un important impulsor del món excursionista.

És important la seva implicació en diversitat d'entitats cassanenques: va ser cofundador i president de l’Associació Esperantista Flugiloj (Ales), va presidir l'Ateneu Cultural, va ser membre de l’Agrupació Fotogràfica i de l’Agrupació Excursionista i va exercir de sotsdirector i articulista de la revista Horitzó (1933-1935), publicació de periodicitat quinzenal, i portantveu de l’Ateneu Cultural; va incitar la creació de diferents entitats excursionistes; va formar part d’una coral, d’una agrupació teatral  i va formar part de la plantilla de jugadors del Club Deportiu Cassà de l’any 1929.

Actualment, el fons personal d’Enric Genoher es troba repartit en diferents llocs. El fons d’imatges i part del seu fons documental es conserva a Teixidor Arxiu d’Imatges d’Olot, i la biblioteca, la va adquirir una coneguda llibreria de vell de Girona.

 

Per a saber-ne més:

GRAU, DOLORS, TEIXIDOR, Melcior: Enric Genoher i Xirgo, Plecs núm. 5, Ajuntament de Cassà de la Selva 2002

DDAA: Enric Genoher, Memòria en Blanc i Negre, AMDG, SL, Cassà de la Selva 2004