Fons d'entitats

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0,7 metres lineals

Dates extremes: 1856-1961

Contingut

El fons es distribueix en set unitats d’instal·lació i es conserven llibres d’actes, llibres comptables (comptes, inventaris balanços...), reglaments, correspondència i les altes i baixes

Història

A 1937 l’Ajuntament de Cassà de la Selva promou la fusió entre les tres entitats mutualistes existents en aquell moment: La Fraternal Cassanense, la Mutualidad Femenina i el Monte-Pío Alemany ambos sexos. Els socis del Monte-Pío no són favorables a la fusió i en les actes queda reflectit que si no fan la fusió l’Ajuntament dissoldrà l’entitat. Tot i que la documentació del fons és molt fragmentada es pot veure com l’entitat resultant de la fusió agafa el nom de Mutualitat Cassanenca i en una data indeterminada de la primera època del franquisme és anomenada Sociedad de Socorros Mútuos San Martín.

La Fraternal Cassanense va ser  una entitat de socors mutus de Cassà fundada l’any 1900 que va perdurar fins el 1937. Constituïda a partir de la fusió de les entitats de socors mutus "La Bienhechora" i "La Inmaculada Concepción de María". La Bienhechora posa de condició per a la fusió que puguin ser inclosos els socis de la societat San Miguel en el moment de la seva dissolució, fet que es desconeix si es va dur a terme. La Bienhechora Cassansense fou una societat de socors mutus fundat el 1891 que es va dissoldre al 1900, era només masculina i s’hi podia inscriure qui tingués entre 17 i 40 anys. La societat de socors mutus La Immaculada Concepción de María nascuda l’any 1856 també era només masculina i va ser dissolta l’any 1900.  

La mutualidad Femenina va ser una entitat de socors mutus fundada el 1926 que va existir fins el 1937 quan es van fusionar les tres entitat mutualistes de Cassà de la Selva.

El Monte-Pío Alemany va ser una entitat de socors mutus que data de 1901 i va cessar activitat el 1937. L'edat límit era entre 10 i 45 anys i admetia tant homes com dones entre els seus associats.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Mutualidad Cassaneca - Sociedat de Socorros Mútuos San Martínutualidad Cassaneca - Sociedat de Socorros Mútuos San Martín

Inventari

 Arxius en línia