Noticies

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Per què nou pagesos de remença varen ser condemnats a mort pel rei Ferran II el Catòlic l’any 1486?. Aquesta és una de les qüestions que es plantejaran en la propera conferència del dissabte 11 de novembre, a les 11.30 del migdia a la sala d’actes de can Trinxeria, a la plaça de la Coma.

Joaquim Mundet, investigador local i Elvis Mallorquí, doctor en història seran els dos conductors de la xarrada. Dos grans coneixedors del territori i de la documentació que han general els masos cassanencs posen sobre el mapa, el territori cassanenc en una de les grans confrontacions de Catalunya, la revolta remença del segle XV. Durant aquesta revolta els escenaris cassanencs i els seus homes en varen ser protagonistes, tal hi  com ho confirmen les reunions que van tenir lloc a l’interior de l’església parroquial i els pagesos que hi varen participar.