Conferències a l'arxiu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

L Portada. Les guerres i els seus efectes’Ajuntament de Cassà de la Selva, per mitjà de l’Arxiu Municipal, va organitzar, de la tardor del 2017 a la primavera del 2018,  un cicle de conferències divulgatives sobre la història de la població que partien d’un fil comú: la guerra i el seus efectes - demogràfics, socials, polítics, econòmics...- sobre els cassanencs al llarg de la història. Des del primer moment teníem com a objectiu que aquestes conferències, que varen tenir un important ressò en la població, es convertissin en una eina que ajudés al coneixement històric de Cassà de la Selva per a la ciutadania i en una eina d’ajut als investigadors. Els diferents capítols de la publicació han estat elaborats per doctors, llicenciats i erudits, reconeguts per les seves recerques en els àmbits que els vàrem encarregar. Els autors dels capítols de la publicació han estat els mateixos que varen impartir les vuit conferències: Joaquim Alvarado, Jordi Bohigas, David Gesalí, Pere Gifre, Elvis Mallorquí, Josep Maymí, Joaquim Mundet, Albert Reixach i Lluís Sales.