Fons personals

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

Volum: 0,60 metres lineals

Dades extremes: 1913-1977

Data d’ingrés: 2006

Suport: paper

Instruments de descripció: Fitxa de fons, inventari (parcial)

 

Contingut

Trobem documentació, la més antiga. referida als germans Josep i Joan Montada i Capdevila, militars possiblement amb un paper rellevant al capdavant de batallons de les milícies nacionals durant el Sexenni Democràtic de 1868-1874. Aquests documents s'expliquen pel matrimoni de Margarida Trulls, natural de Garriguella, àvia del productor, amb Josep Montada, amb qui convivia al carrer Claveria de Girona el 1880. Margarida va casar-se en segones núpcies el 1895 amb Joan Roura i Oliveras. És d’una gran importància les sèries de correspondència des de l’exili (Montpeller, Perpinyà i el Voló), a personalitats intel·lectuals i polítiques del moment, així com també a altres membres de la família. El seu fons és el testimoni d’una vida consagrada al catalanisme i a la lluita per les llibertats. En el fons hi ha reproduccions digitals donades pel seu fill Josep Roura i que s'han d'inventariar i catalogar.

Història

Hermenegild Roura i Toneu va ser un activista cultural i regidor de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per ERC en els anys trenta i a causa de la repressió franquista es va veure obligat a exiliar-se i es va instal·lar a França, des d'on ja no va tornar.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Hermenegild Roura

Inventari del fons Hermenegild Roura