Fons personals

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0,1 metres lineals

Data d’ingrés: 2012

Dades extremes: 1966-1999

Suport: paper

Contingut

Dates extremes 1905-1956. Bàsicament està format per reglamentsDates extremes 1905-1956. Bàsicament està format per reglamentsde diferents entitats de Cassà, correspondència, documents del metge cassanenc Antoni Ferran,documentació referent a famílies pobres i 13 fotografies, la majoria editades per Lajaime.

Història

Antoni Ferran Bruses, va néixer a finals dels anys vuitanta del segle XIX a Figueres. Va exercirAntoni Ferran Bruses, va néixer a finals dels anys vuitanta del segle XIX a Figueres. Va exercira Cassà de la Selva i era metge com a mínim de l’associació de socors mutus Los Progresistasespanyoles (1908) i era soci del Centro la Unión Republicana (1907). L’any 1907 va signar unconveni amb el metge titular de Cassà de la Selva Ferran Alemany Dausà (Cassà de la Selva1869) pel qual el substituiria en les visites de la meitat de les famílies pobres que li tocaven delsllistats de beneficència elaborats per l’Ajuntament i també el supliria en les altres funcions coma metge d’Alemany Dausà durant les seves absències. L’any 1911 Antoni Ferran Brusesresideix a Argentina.

Instruments de descripció normalitzats: 

Descripció del fons Agramont Barquet