Fons patrimonials

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  Volum: 0,20 metres lineals

Dates extremes: 1582-1832

Data d’ingrés: 2007

Suport: paper, pergamí

 

Contingut

Llegítimes, definicions, vendes, àpoques, lluïcions, capítols matrimonials.

Història

El primer protagonista de la documentació d’aquest fons és Roc Cers, de Sant Andreu Salou, casat amb Miquel Esteve, cognom que adoptaran els descendents per la seva condició de senyora útil i propietària de l’heretat Esteve. Es veu, a través dels documents, que la família Esteve s’establí a Cassà i que eren masovers del mas Falgueres, situat avui al veïnat de Mont-roig, tot i que en l’època de la documentació formava part del desaparegut veïnat de Perles. Gairebé un segle més tard, els descendents compraren una casa a la vila, prop de l’església, i hi establiren la residència. L’altra família, els Oms, procedents de Montnegre, s’establiren al veïnat de Llebrers, des d’on, durant la segona generació l’hereu es vengué casa i terres al seu germà. Aquest va continuar vivint a Llebrers, mentre que ell, igual com els Esteve, va traslladar-se a la vila, on va adquirir una peça de terra al lloc anomenat les Illes. El fons permet resseguir la formació i estratègies del patrimoni d’unes famílies que, pel que es pot deduir dels documents, van aconseguir situar-se en una posició social força remarcable.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons cal Sillé

Inventari del del fons cal Sillé