Fons institucionals

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0,60 metres lineals

Dates extremes: segle XVIII i segle XIX

Suport: paper

 

Contingut
Escriptures de censos i censals, donacions, permutes, testaments, concòrdies, llibres de comptes, pressupostos, inventaris de material, relacions de béns, llistats de malalts, llibres d'Administració, reglaments interns, llibres de despeses d'obres


Història
L'Hospital de Cassà de la Selva ja existia al segle XVI a la plaça Petita i sota el nom de Sant Hospital de Pobres de Jesucrist. En aquell temps encara no era municipal però el comú hi intervenia de forma prou directa atès que designava les persones que havien d'ocupar el càrrec d'administrador. A final del segle XVII l'edifici es va traslladar al carrer Raval, en el lloc conegut encara com a Hospital Vell. El 21 d'octubre de 1853 es va declarar Hospital Municipal i a partir de l'any 1889 les Germanes de Sant Josep en varen tenir cura. Durant la Guerra Civil es va traslladar a la rectoria i posteriorment va passar al lloc que ocupa actualment i que havia hostatjat les escoles graduades. Avui el nom de l’equipament és Fundació pública residència geriàtrica Sant Josep