Fons de l'administració local

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 1.000 metres lineals

Dates extremes: A partir del segle XVIII

Instruments de descripció: Inventaris i catàlegs

Llibre del rosac i llibre de talles i definicions (segle XVIII)

Contingut
Està format per la documentació generada o rebuda per l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències. Hi ha documentació des del segle XVIII fins a l’actualitat. Els llibres més antics conservats ho han estat gràcies a què l'erudit cassanenc Joan Gener els va rescatar i els va conservar a casa seva fins que la seva família els va lliurar a l'Ajuntament en diferents fases a partir de l'any 2002. Entre aquests llibres hi ha el que podem considerat el primer llibre d'actes de l'Ajuntament: el llibre de talles i determinacions del Consell de la Universitat de Cassà de l'any 1710 i que va ser transcrit per l'historiador Nacrís Puigdevall. També hi ha el llibre del rosac del 1754, el llibre comptes i relacions de la Junta de Propis, del 1759, el cadastre de l'any 1831.

Història

A la baixa edat mitjana es comencen a organitzar els primers governs locals en forma d'assamblees de veïns que s'articulaven amb el que coneixem com a universitats. Elvis Mallorquí en el llibre Una visita particular. Cassà de la Selva 1320 editat per l'Ajuntament de Cassà, explica els origens d'aquest primitiu govern local: "en el cas de Cassà, l’any 1330, la universitat no estava organitzada, com sí que passava a les ciutats i a les viles més importants en aquestes dates, amb uns càrrecs representatius permanents, amb uns mandats d’un any de durada. Estem només en la fase inicial del naixement de la universitat rural: els veïns, reunits en assemblea, designaven uns procuradors per a resoldre una o diverses qüestions que es concretaven en cada ocasió". En aquest mateix llibre es recull on es reunien aquests veïns de Cassà el 1330 “la universitat dels prohoms del terme de Cassà es reuneixen, tal com era acostumat al cementiri , “in loco vocato ça Losa”, nom que es referiria a una gran pedra plana –llosa– que, imaginem-ho, presidia les reunions de la comunitat de Cassà” i que com diu estava situada al cementiri, al costat de l’església. “  

En el segle XVI les eleccions als representants de la ciutat es feien a l'actual plaça Petita, que en aquells moments s'anomenava plaça del Comú (la qual cosa ja delata la localització en aquell indret d'un primitiva organització municipal. Quim Mundet ha fet una transcripció d'un document en el que es detalla el curiós procediment de l'elecció per mitjà rodolins de cera, a l'interior dels quals hi havia un pergamí amb el nom dels candidats.

Les universitats varen perdurar fins al decret de Nova Planta, l'any 1716. A partir d'aquesta data  es va anar abandonant el nom d'universitat i es va anar reemplaçant per la del Comú tot i que posteriorment es va generalitzar el nom d'Ajuntament. Arran de la proclamació de la Constitució Espanyola del 1812, es varen produir canvis importants en l’organització municipal. Es va abolir el règim senyorial i es varen crear els Ajuntaments constitucionals. I hi havia una clara diferenciació entre l’alcalde i l'Ajuntament.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons de l'Ajuntament de Cassà