Fons d'entitats

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0.02 ml

Dates extremes: 1884 i 1911

Contingut

Estatuts, reglament i correspondència

Història

La Protectora fou l’única cooperativa de consum de Cassà de la Selva i va emetre moneda. Fundada el 1884, inicia una nova etapa a partir de 1939.

Segons els estatuts de 1884 es tractava d’una societat cooperativa de consum i crèdit mutu. Comptava amb un director, diversos administradors, una junta de vigilància, la junta directiva i un jurat.

La primera junta estava formada per: president: Francesc Barceló i Trias; vice-president: Joan Martí; vocals: Eduard Deulonder, Salvio Maymí i Pons, Fermí Poch, Josep Boada, Antoni Mestres Alsina i els secretaris eren Emili Busquets i Subrio i Vicente Casanovas i Sauri.

Hi ha uns segons estatuts de 1911 en el que la junta directiva que hi consta la formaven: president: Josep Cassà; vicepresident: Eduard Martí; vocals: Joan Dalmás, Modesto Pallí, Pere Maymí i Pere Pi; recaptador (nova figura): Josep Vilà; secretari Josep Creus i subsecretari: Narcís Nadal. En aquests estatuts el domicili social figura al carrer de les Barraquetes, 34. A la junta es modifica la figura dels administradors per les figures de: tenedor, administrador i recaptador.

A 1915 disposava de 421 socis. Als seus inicis tenia la seu al carrer Baixada de la Coma i en anys posteriors es va traslladar al carrer Barraquetes. Actualment es conserva l’edifici del carrer Barraquetes, a la façana del qual es pot llegir “La Protectora”.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons La Protectora

Inventari

Arxius en línia