Fons d'entitats

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0,02

Dates extremes: 1857-1939

Data d’ingrés: 1993

Suport: Paper

Contingut

El fons està format bàsicament per documentació relacionada amb la comunitat i la seva relació amb l'hospital de pobres de Cassà. Factures, obres i talle srelifioses, rebuts, pressupostos, inventaris de material moble, escriptures de compra-venda.

Hi ha la còpia del document pel qual els cassanencs sol·liciten l'arribada de les germanes de la comunitat  per teir cura dels malalts.

Història

L'any 1888 noranta-set cassanencs varen signar un document el 1888 en què demanaven a l'Ajuntament l'establiment de les Germanes Sant Josep i el 1899 quatre germanes de Sant Josep s'instal·len a Cassà per a l'assistència de malalts a l'Hospital i als particulars i s'allotgen en el mateix Hospital. Durant la Guerra Civil l'Hospital es trasllada a la rectoria i a partir de 1939 a la rambla Onze de Setembre en el seu emplaçament actual. Des de l'any 1997 les germanes ja no residien a l'Hospital.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Comunitat Religiosa Sant Josep