Fons d'empreses

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 27 metres lineals

Dates extremes: 1942-2011

Data d’ingrés: 2006, 2015, 2021

Suport: paper

Instruments de descripció: Fitxa del fons

Contingut:

Empresa d’especialitats, revestiments i parquets de suro. Domingo Rodà Camps (1826-1892) arriba a Cassà el 1854, procedent de Camprodon, i s’instal·la al carrer del Molí. En aquest carrer obre un casino cafè amb un petit teatre i a la rebotiga es manufacturen taps. Activitats que continuarà el seu fill Salvi Rodà Cassanyes (1860-1924). Domingo Rodà Alemany (1891-1942), nét de Domingo Rodà Camps, compra la fàbrica Sitjas, Bigas i Cia. que havia entrat en fallida als inicis dels anys 20. Obre l’empresa l’any 1924 que es mantindrà a la zona de Can Parera (carrer Nou, carrer Girona, plaça Mossèn Cinto i baixada de Mossèn Cinto) fins a l’incendi de la fàbrica l’any 1932 quan s’adquireix un terreny al carrer del Remei, 60, per instal·lar-hi la fàbrica definitiva. Durant la Guerra Civil Domingo Rodà s’exilia al Voló i al seu retorn es troba la fàbrica totalment desballestada. Lluís Rodà Viader (1919-2011), fill de Domingo Rodà Alemany, reprèn l’activitat l’any 1942. Per engegar de nou el negoci, Lluís Rodà es va associar amb la societat Garriga & Puig,S.A. A la segona meitat del segle XX l’empresa s’expandeix d’una manera exponencial. L’any 1980 l’empresa es transforma en societat anònima, amb el nom de Lluís Rodà S.A., i el 1984, en societat limitada, amb la denominació Lluís Rodà S.L. En aquests moments, s’incorpora Eduard Mestres Rodà com a director i es crea un grup d’empreses: l’any 1984, IMROVI (Immobiliària Rodà Viader), el 1987 Mecànica Industrial Torrent S.L. (MITORSA), el 1989, Cork 2000 S.L., el 1990 Productos de Corcho Aglomerado S.A., el 1994, Sistemes Mestres Coris Associats S.L. (Simecoa) i el 2001, 2114 Cork. S.L. La darrera empresa que es crea, l’any 2008, és Parquet de Suro Rodà S.L. abans del tancament definitiu de la societat, ocorregut el 18 de novembre de 2011. 

El fons custodiat a l'arxiu no conserva documentació de la primera etapa de la societat, dirigida per Domingo Rodà Alemany (1924-1942). La documentació de la segona etapa de l'empresa, dirigida per Lluís Rodà Viader (1942-1980) és reduïda. La documentació més voluminosa correspon a l'etapa més moderna, de 1984 a 2011. Es conserven expedients de clients i proveïdors, llibres Majors i Diaris i altres assentaments comptables, i algunes sèries vinculades a béns immobles, maquinària i personal. També es conserven tescriptures notarials i actes de l'empresa Lluís Rodà SL i de les empreses relacionades. 

Instruments de descripció normalitzats:

Descripció del fons Lluis Rodà S. A.