Fons d'empreses

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 4,3 metres lineals

Dates extremes: 1919-1981

Data d’ingrés: 2020

Suport: paper

Instruments de descripció: Fitxa del fons

Contingut:

Conjunt documental generat per la fàbrica Molinas Renard S.A. dedicada a la fabricació de taps de suro. La documentació consultada sobre la seva creació es contradictòria i tant la situa l'any 1899 com el 1911. La fàbrica va estar localitzada en diferents ubicacions i l'última va ser la del carrer Hospital. Després de la Primera Guerra Mundial les fàbriques de Manel Nadal i Ernest Molinas eren les que exportaven més productes a l'estranger. La fàbrica va tancar a mitjans dels anys vuitanta del segle XX, l'edifici es va vendre el 1987 i es va enderrocar l'any 2020.

Es conserva documentació relacionada amb la comptabilitat, diaris de vendes/comandes. Documentació sense continuïtat, es calcula que la documentació conservada del fons és una petita part de la que devia existir. La documentació que es conserva prové en part d'una donació i en part va ser recollida per l'Arxiu a les instal·lacions de la fàbrica just abans del seu enderrocament quan ja feia molts anys del seu tancament i la documentació havia quedat a la intempèrie, situació que ha afectat a determinats llibres que han quedat afectats per humitats i brutícies.

Instruments de descripció normalitzats:

Descripció del fons Can Molinas