Col·leccions

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 14 ml

Dates extremes: segle XIX-XX

Data d'ingrés: Diferents dates

Suport: paper, digital i altres suports

Instruments de descripció: Fitxa de fons, base de dades d'ingressos

La col·lecció està formada per un conjunt de documents i objectes de diferents procedències, suports i característiques. La majoria són peces soltes que han arribat a l’Ajuntament al llarg dels anys i que tenen interés per a la seva conservació a l'arxiu i la seva difusió.

Instruments de descripció normalitzats:

Descripció del fons Col·lecció Ajuntament de Cassà