Registre d’eliminació

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

El Registre de destrucció de documents és el registre que ha d’informar dels processos d’eliminació dels documents de l’organització d’acord amb la normativa vigent i en aplicació de les normes aprovades  per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). A l'hora la difusió d'aquest registre s'ha d'entendre com un excercici de transparència de les administracions. 

Hi ha diferents lleis i normatives que regulen aquest procediment:

L'Ordre del conseller de Cultura de 8 de febrer de 1994, per la qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental.

L’article 12 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents estableix que tots els titulars de documents públics han de disposar d’un registre d'eliminació de documents 

L'article 9 de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, mana fer públic el registre d’eliminació de documents.

L'article 36 del reglament del Servei de l'Arxiu i Gestió Documental de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, aprovat definitivament pel ple de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, en data 26 de gener de 2012, exposa que  pel que fa a l'avaluació i tria de documentació segurà les normes dictades pel departament de cultura de la Generalitat de Catalunya a l'Ordre del conseller de Cultura de 8 de febter de 1992, per la qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental.

Registre d'eliminació de documents