Noticies

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

2023 04 23 Rètol Presentació LLibre Crèdit Privat i Morositat a la Catalunya Baixmedieval Sant Jordi 2023Lluís Sales i Favà és l’autor del llibre: Crèdit privat i morositat a la Catalunya baixmedieval. Baronia de Llagostera, 1330-1395 editat pel CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) que es presentarà aquest diumenge 23 d’abril a les 5 de la tarda a l’auditori de la Sala Galà. L’autor és especialista en el segle XIV i és conegut pels cassanencs per articles i conferències que ha fet sobre el castell de Cassà de la Selva i la violència a Cassà en el segle XIV. En aquest llibre continua fent recerca en aquest segle que ha resultat molt prolífica per a la història de Cassà de la Selva de d’un punt de vista molt diferent a l’habitual. En el llibre s'hi descriuen els recursos financers posats a l'abast de les classes populars - la gent més humil i s'hi explica l'accés d'aquests actors a diferents

mercats: el del diner, el de les terres, el de les vitualles o el del bestiar. Durant la baixa edat mitjana, la baronia comptava amb tres nuclis de població agrupats: Caldes de Malavella, Llagostera i Cassà de la Selva. En aquesta darrera localitat, a mitjan segle XIV, s'hi localitza un individu anomenat Bonanat Alagot, que era tractant de bestiar i s'havia establert a la cellera (el centre de la localitat).

Durant les dècades centrals del segle es va convertir en el principal proveïdor d'ases i de bous del mercat local, i també del de Caldes de Malavella. Abastia famílies de diferents localitats del nord del pla de la Selva, de les quals captava l'interès a través d'operacions mitjançant les quals solia cedir, alhora, un préstec de diners i un animal. L'èxit comercial d'Alagot li va obrir les portes d'altres negocis (el mercat dels diners, potser també el dels productes

agrícoles) i va enlairar la família a una posició rellevant en l'estructura socioeconòmica de la comunitat