Noticies

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Base de dades IMG 20220424 WA0006IMG 20220424 WA0007

La llarga història dels noms dels carrers

Vols saber per què i des de quan el teu carrer porta aquest nom?. Vols saber si el teu carrer s'havia anomenat d'una altra manera?. A la pàgina web de l'AMCS (Arxiu Municipal de Cassà de la Selva) cassaarxiu.cat podràs trobar-hi la resposta a partir del dilluns de la Festa Major ja que hem preparat una base de dades amb la informació necessària. El contingut l'ha elaborat  l'historiador Xavier Niell i el disseny i visualització de la base de dades ha estat a càrrec del servei d'informàtica i comunicació de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. En aquest treball, que es presentarà el diluns 13 de juny a les sis de la tarda a can Trinxeria, s'han  inclòs  les actes del Ple de l’Ajuntament que han referendat tant les denominacions com  les modificacions, i hem incorporat un mapa de localització per tal de fer més visible la ubicació dels noms antics. Com a curiositat hem localitzat un carrer del Call, l'actual carrer Avall, que apareix mencionat en un document del segle XVIII procedent del fons Oller que es conserva a l'arxiu gràcies a una donació.

No podem oblidar que aquest estudi ha pres com a base altres estudis que han fet investigadors i ciutadans que han estudiat l’evolució dels noms de carrer de Cassà. Podríem parlar de molts noms però ara i aquí esmentarem els dos que els han tractat amb més profunditat: el que va fer Joan Maymí i Carme Porcell en el seu treball, inèdit, que porta per títol “Toponímia urbana – carrers de Cassà”, que varen realitzar a l’entorn de l’any 1990, i el de l’Anna Artigas, amb el treball  "Els noms dels carrers de Cassà de la Selva”. Aquests treballs i d'altres que també fa referència a l'evolució dels carrers els podeu consultar a la sala de consulta de l'AMCS.

Cal dir que un dels motius pels quals s'ha fet aquest estudi i pel qual es difòn a través de la pàgina web és per la necessitat de donar resposta a les nombroses consultes que els ciutadans fan a l’AMCS en referència a l'evolució dels noms de carrers de Cassà. Una quantitat important la formen les peticions de ciutadans per fer tràmits notarials en els quals es necessita la constatació dels canvis de noms de carrer; una altra que també representa una xifra important és la demanda de coneixement dels noms actuals dels carrers quan s'emprenen estudis històrics; i evidentment un altre gruix notable és per respondre a la curiositat dels ciutadans de conèixer els noms dels carrers en èpoques passades.

Fotografies: Llumiguia