Noticies

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Ceferi Vicenta copia

En la documentació de l’arxiu municipal localitzem la primera dona que es va presentar a unes eleccions municipals: Vicenta Vidal Roca. Concretament es va presentar per a la Coalició Republicana d’Esquerres, proposada pel Centre Unió Republicana, a les eleccions municipals de l’any 1934. Tot i que la Coalició va guanyar les eleccions ella va ser designada consellera suplent atès que es va presentar en l’últim lloc de la llista. Malgrat tot va continuar tenint un paper més o menys actiu atès que el maig de 1935 va signar al costat d’altres regidors una carta mostrant la seva oposició a les noves ordres governamentals que no restituïen els ajuntaments elegits democràtics després dels fets d’octubre del 1934.

La Vicenta havia nascut en una família culta i burgesa de Cassà. Era la filla del que va ser alcalde Francesc Vidal Saló i es va casar amb el jutge Ceferí Pla Camps. Va ser alumne de la prestigiosa escola cassanenca coneguda popularment com a Escola Vilaret i va escriure articles a la revista escolar Ecos Juveniles. Més tard va publicar un article a la revista Horitzó glossant la figura de la mestre Teresa Pijoan i un altre titulat Fantasies i realitats publicat el 7 de setembre de 1935 que resultava premoritori “les noves que de molt temps porten els periòdics cada vegada són més intraquil·litzadores. Totes les nacions s’armen tant com poden per ésser potents i abatre l’enemic. No els fa res que els manqui la raó: la força els menarà a la victòria...”. Quatre anys més tard emprenia camí cap a l’exili a França, on hi restaria durant uns anys.

A la fotografia es pot veure la Vicenta Vidal i el seu marit Ceferí Pla en la reproducció d'una fotografia donada a l'arxiu per Neus Heras.