Noticies

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

680070720000059Aquest any s'ha dut a terme la digitalització de 226 pergamins del fons patrimonial can Frigola que es conservaven al palau Salvà (annex a la torre Selvana) del carrer d'Avall. La digitalització ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona ja que ha format part de la línia de subvencions que aquesta institució destina a treballs d'arxiu. Aquesta digitalització s'ha fet seguint les recomanacions de la guia de digitalització difosa per la Generalitat de Catalunya i tots els documents han estat transcrits per l'investigador local Joaquim Mundet, col·laborador habitual de l'arxiu i que ha fet altres transcripcions i inventaris de material d'arxiu. L'última fase d'aquest projecte és fer-los accessibles al públic i és per aquest motiu que en aquests moments s'està finalitzant una base de dades des de la qual es podran visualitzar tant les imatges dels pergamins, com les transcripcions que ha fet l'investigador local Joaquim Mundet. Tot aquest treball no s'hagués pogut dur a terme sense la predisposició de la família Frigola, la qual arrel de la venda de l'immoble a l'Ajuntament, va donar la documentació que es conservava la casa. Cal recordar la importància de la incorporació d'aquest fons a l'arxiu municipal, no només per la qualitat de la documentació, si no per què forma part d'aquest col·lecció el document més antic que es conserva a l'Arxiu Municipal: un pergamí del segle XII.