Noticies

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Aquest any es torna celebrar la Fira del tap i l'Arxiu Municipal de Cassà té un especial protagonisme.

El diumenge 13 de juny presentem  a l'espai Àgora del passeig de Vilaret l'inventari del fons Figueres Dausà a les 11:40. Aquest és l'inventari d'una documentació molt interessant no tan sols per procedir d'una fàbrica surera que es va fundar en el segle XIX si no també per la quantitat, la qualitat i la integritat de la documentació. Aquest inventari realitzat pel tècnic d'arxiu Jordi Turró ha estat adaptat per a la seva consulta a la pàgina web de Cassà cassaarxiu.cat  i a Arxius en Línia per la també tècnica d'arxiu Núria Casellas.

Aquest mateix diumenge i a les 11 del matí presentem dos números de la revista  Descobrim, publicació del Grup de Recerca i Estudis Cassanencs coordinada per l'AMCS, dedicats al suro. El número 15, sota el títol El suro de Cassà arreu del món. Les franceses i el número 17 , Els mascarins. El suro negre - l'aglomerat expandit. Daniela Jubert serà qui ferà la presentació que es durà a terme a l'espai Àgora del passeig de Vilaret.

Per accedir a cadascuna de les presentacions s'han d'adquirir les entrades (grautïtes) prèviament a aquesta adreça https://www.firadeltap.cat/fdt/programacio