Noticies

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

Un centenar de persones varen seguir la presentació del nou espai web de l'Arxiu Municipal de Cassà de la Selva.

L'alcalde de Cassà va presentar l'acte i el senyor Joaquim Mundet i la senyora Dolors Godoy varen fer dues intervencions que donaven a conèixer amb més profunditat alguns dels fons dipositats a l'Arxiu Municipal. El senyor Joaquim Mundet va presentar l'inventari del mas Oller d'Esclet i va fer un acurat estudi de la història del mas. La senyora Dolors Godoy  va presentar la transcripció al català de la documentació en esperanto del fons de l'Enric Genoher i va explicar algunes de les peces més representatives.

L'acte va acabar amb un reconeixement a les persones que han lliurat documentació i material a l'Arxiu que va ser especialment emotiu quan es va recordar a les persones que ja ens han deixat i que havien col·laborat amb el creixement del patrimoni documental de l'Arxiu.